Golfklúbbur Selfoss

Svarfhólsvöllur

GOS

 Lengd af gulum teigum: 5182 metrar. Slope: 68.4

Lengd af rauðum kvennateigum: 4530 metrar. Slope: 70.2

Golfklúbbur Selfoss var stofnaður 24. janúar 1971 og var Marteinn Björnsson kjörinn fyrsti formaður klúbbsins.  Á ýmsu gekk í sögu Golfklúbbs Selfoss í byrjun og um tíma leit út fyrir að hann lognaðist út af. Teiknaður var 18 holu golfvöllur á landi við Engjaveg á Selfossi og var komið þar upp 6 holu velli. Lítill friður ríkti um rekstur golfklúbbs á þessum slóðum og hafði Skógræktarfélag Selfoss til dæmis augastað á landinu undir sína starfsemi. Klúbbnum var síðan gert að yfirgefa svæðið án þess að annað land væri í augsýn.

Um tíma höfðu félagsmenn enga aðstöðu til að iðka íþrótt sína. Þar kom að svæði fékkst undir starfsemina í landi Alviðru við Sogið en umrætt land var í eigu Árnessýslu og Landverndar.  Félaga í klúbbnum dreymdi stóra drauma um framkvæmdir á svæðinu og unnu hörðum höndum við hreinsun og aðra uppbyggingu enda landið og húsakostur í mikilli niðurníðslu.  Hægt var að koma fyrir 9 holu velli á þessum slóðum, en landrými var ekki nóg til þess að áform um 18 holu völl gætu orðið að veruleika. Þó að menn hafi glaðst yfir nýju aðstöðunni voru ýmsir gallar á þessu svæði eins og til dæmis að ekki sást þar til sólar eftir miðjan dag. Þarna hafði Golfklúbbur Selfoss aðstöðu næstu 5 árin og héldu menn allan þann tíma áfram að gera svæðinu til góða þangað til landeigendur vildu fá landið aftur.

Eftir að svæðið í landi Alviðru var ekki lengur tiltækt var klúbburinn vallarlaus í eitt ár en klúbbfélagar nutu velvildar klúbbanna á Hellu og í Öndverðarnesi og fengu að spila þar nánast að vild. Ýmsar hugmyndir komu fram um land undir nýjan völl. Til greina kom til dæmis að klúbburinn fengi land niðri á Eyrarbakka, nærri Litla Hrauni, en klúbbfélgar voru ekki á eitt sáttir með það þannig að úr flutningum þangað varð ekki. Á þessum tíma var kominn vísir að golfvelli í landi Árbæjar við Ölfusá og sú hugmynd var viðruð að Golfklúbbur Selfoss fengi aðstöðu þar. Ekki voru menn á einu máli um þá lausn mála og lá í loftinu að klúbburinn klofnaði vegna togstreitu og ágreinings um aðstöðu til golfiðkunar.

Rétt austan við Selfossbæ, á mótum Selfoss og Hraungerðishrepps, er jörðin Laugardælir,  sem á þessum tíma var í eigu Kaupfélags Árnesinga. 1986 kom til tals, ekki hvað síst fyrir tilstuðlan Pálma Guðmundssonar sem þá var vöruhússtjóri KÁ, að klúbburinn fengi hluta jarðinnar á leigu. Niðurstaðan varð sú að að þetta sama ár gerði klúbburinn leigusamning við KÁ um landið til næstu 30 ára eða til ársins 2016.  Þar með var kominn staður undir völl klúbbsins, Svarfhólsvöllur, og var Hannes Þorsteinsson, golfvallarhönnuður, fenginn til þess að teikna völlinn, sem var tekinn í notkun 1986. Svarfhólsvöllur er á mjög fallegum stað á bakka Ölfusár rétt austan við Selfoss. Völlurinn er í Flóahreppi. Starfsemi Golfklúbbs Selfoss jókst jafnt og þétt eftir að ljóst var að landamálin voru í höfn að sinni. Hafist var handa við byggingu húss undir starfsemina 1986, en framkvæmdir gengu ekki jafn hratt fyrir sig og menn óskuðu og var húsið ekki fullbúið fyrr en tíu árum síðar. Um er að ræða 200 fermetra byggingu og þar af er 100 fermetra veitingasalur.  1998 bauð Kaupfélagið klúbbnum jörðina til kaups, en ekki samdist um kaupin þar sem verðhugmyndir manna fóru ekki saman og í kjölfarið keypti Samvinnulífeyrissjóðurinn jörðina. Golfklúbbur Selfoss gerði sjóðnum síðan tilboð í þann hluta jarðarinnar sem klúbburinn hefur yfir að ráða nú og 17 hektara að auki sem myndu nægja til þess að unnt væri að koma fyrir 18 holu velli á svæðinu. Tilboðinu var ekki tekið.

Árið 2007 keypti Fjárfestingafélagið Ferjuholt ehf. hluta af Laugardælum og þar á meðal það landsvæði sem Golfklúbbur Selfoss hafði á leigu. Samningurinn um land undir völlinn, sem samþykktur var 1986 var til 30 ára. Í honum voru uppsagnarákvæði, sem landeigandi, Fjárfestingafélagið Ferjuholt, ákvað að nýta.  2008 var hafist handa við töluverðar breytingar á vellinum þar sem landeigandinn hafði ákveðið að nota vestasta hluta vallarins undir íbúðabyggð. Þrjár brautir voru á umræddu svæði og var nauðsynlegt að breyta legu þeirra. Hannes Þorsteinsson gerði tillögur að breytingunum og var unnið eftir þeim. Fyrirætlanir um 18 holu völl á svæðinu bíða því enn um sinn þó að menn hafi metnað og vilja til þess að koma þeim í framkvæmd.

Lífeyrissjóður starfsmanna lífeyrissjóða, sem keypti það á uppboði 2010.

Sveitafélagið Árborg keypti síðan landið af Lífeyrissjóðinum árið 2015

Á þeim 40 árum sem liðin eru frá stofnum klúbbsin hefur hann haft aðstöðu á þremur stöðum; við Engjaveg í þéttbýlinu á Selfossi, við Alviðru í Grímsnesi og síðast í Laugardælum þar sem völlurinn er nú.

Saga Golfklúbbs Selfoss í stuttu máli:

Golfklúbbur Selfoss var stofnaður 24. janúar 1971. Fyrsti formaður klúbbsins var Marteinn Björnsson. Fyrsti völlur klúbbsins var við Engjaveg á Selfossi, sex holur. Þar er núna tjaldsvæði og gistiaðstaða fyrir gesti Selfyssinga.

Ekki var hljómgrunnur hjá yfirvöldum Selfosshrepps að ljá meira land undir golfvöll og sáu klúbbsmeðlimir að framtíð klúbbsins væri annars staðar.

Sigurfinnur Sigurðsson varð formaður 1973 og sat í 8 ár, eða þar til að klúbburinn flutti í Alviðru undir Ingólfsfjalli, ekki langt frá Sogsbrú.  Ingólfur Bárðarson varð formaður 1981 og gegndi því starfi í þrjú ár. Sama ár byrjuðu klúbbmeðlimir að spila golf á 9 holu velli í Alviðru, sem þeir mótuðu þar. Dvölin varð ekki löng í Alviðru, þar sem Alviðrunefnd, eiganda að jörðinni á móti Árnessýslu, sagði upp samningi við golfklúbbinn 1. maí 1985. Þá hafði tekið við forustuhlutverkinu Samúel Smári Hreggviðsson og var hann formaður í 6 ár. Árið 1985 var klúbburinn landlaus og samdi við Golfklúbb Hellu um að nota þeirra völl sem heimavöll.

Veturinn 1985 til 1986 náðist samningur við eigendur Laugardæla, Kaupfélag Árnesinga, um afnot að landi undir golfvöll í landi þeirra að Svarfhóli, austan Selfoss og meðfram Ölfusá. Samningurinn var til 30 ára, sem mönnum þótti á þeim tíma mjög langur leigutími. Það var því á vormánuðum 1986 sem félagar í golfklúbbnum hófu að gera sinn þriðja golfvöll og hófust klúbbfélagar handa við að útbúa teiga, brautir og flatir. Einnig var byggður golfskáli, sem lokið var við að innrétta á næstu árum. Mikið sjálfboðaliðastarf var lagt fram af félagsmönnum og gekk vel að byggja upp völl, hús og aðra aðstöðu á staðnum.

1984 er kosinn í stjórn Gunnar Kjartansson, sem átti eftir að vera sá einstaklingur, sem mest vann í að byggja upp golfvöllinn eins og hann er í dag. Gunnar sem lengst af starfaði sem formaður Vallarnefndar lagði oft nótt við dag í sjálfboðavinnu og voru jóladagar ekki undanskildir. Aðrir klúbbsmeðlimir voru einnig mjög duglegir við að leggja hönd á plóg svo verkið mætti takast vel og vinnast á sem skemmstum tíma.      1987 eru kosnar í stjórn þær Valey Guðmundsdóttir og Kristín Pétursdóttir fyrstar kvenna.

1990 tók við formennsku í klúbbnum Guðmundur H. Eiríksson og ríkti í þrjú ár. Af honum tók við keflinu, 1993, Jón Ágúst Jónsson og sat í formannstóli í sex ár. Á því tímabili fór fram mikil uppbygging á vellinum. 1997 var vökvunarkerfi lagt í völlinn, sem skipt hefur sköpum á þurrum sumrum. Sumarið 1999 voru teknar í notkun 5 nýjar flatir, teigar voru lagaðir, brautum breytt og þær lengdar. Völlurinn var þá formaður í það mót, sem við þekkjum hann í dag. Guðmundur Búason varð formaður þetta árið og það næsta.

2001 var Grímur Arnarson kosinn formaður klúbbsins og stjórnaði hann í fimm ár.

Guðjón Öfjörð Einarsson var ráðinn framkvæmdarstjóri í fullu starfi og var það í fyrsta skipti í sögu klúbbsins. Klúbbfélögum fjölgaði töluvert í tíð Guðjóns.

Bárður Guðmundarson tók við formennsku 2006 og er í því embætti í dag.

2008 fóru fram breytingar á annari og þriðju brautum vallarins. Klúbburinn missti hluta af leigulandi sínu undir gatna- og lóðaframkvæmdir. Byggð var upp ný flöt á annari braut og þriðja braut var stytt úr par 4 í par 3. Björn Ólason var ráðinn sem vallarstjóri í fullt starf, en það hafði ekki verið gert áður.

Félagar í Golfklúbbi Selfoss hafa tekið þátt í starfi á vegum Golfsambands Íslands eftir því sem tilefni hefur gefist og var Samúel Smári Hreggviðsson í stjórn sambandsins í 10 ár.

Fimm félagar í Golfklúbbi Selfoss hafa verið sæmdir gullmerki Golfsambands Ísland, þeir Ingólfur Bárðarson, Samúel Smári Hreggviðsson, Gunnar Kjartansson, Jón Ágúst Jónsson og Bárður Guðmundarson.

Heiðursfélagar Golfklúbbs Selfoss hafa verið útnefnd eftirtalin: Kolbeinn I. Kristinsson, Þorbjörg Sigurðardóttir, Ingólfur Bárðarson, Sveinn J. Sveinsson, Sigurfinnur Sigurðsson og Árni Guðmundsson.

Hlynur Geir Hjartarson var ráðinn framkvæmdarstjóri klúbbsins í ársbyrjun 2011, en klúbburinn hafði verið án framkvæmdarstjóra í nokkur ár.

Helstu breytingar í starfi klúbbsins á síðustu árum er fjölgun barna og unglinga. Gylfi Sigurjónsson og Hlynur Geir Hjartarson eiga heiðurinn af því ásamt Barna & unglinganefnd GOS.

Klúbbmeistarar hafa verið krýndir frá 1973, en þá vann Ingólfur Bárðarson eins og oft síðar. Oft sjást á klúbbmeistaralistum nöfn Gríms Arnarsonar, Kjartans Gunnarssonar, Hjartar L. Péturssonar og Hlyns G. Hjartarsonar. Fyrsti skráði klúbbmeistari kvenna er Valgerður Jóhannsdóttir 1976, en nöfn Ástu Jósefsdóttur, Kristínar Stefánsdóttur og Öldu Sigurðardóttur koma oft fyrir á klúbbmeistaralista kvenna.

Skráð af Bárði Guðmundarsyni 2011 og leiðrétt 2012.

Golf Selfyssinga fyrir stofnun Golfklúbbs Selfoss:

Grímur Thorarensen, Einar Bjarnason, Ólafur Þorvaldsson, Sigurður Símon Sigurðsson og Gunnar Gränz lögðu stundum leið sína út í Hveragerði og léku þar golf á túni við Fagrahvamm. Þar hafði verið gerður vísir af golfvelli. Með þeim léku Hvergerðingar, líklega Ingimar í Fagrahvammi, Þráinn Sigurðsson, Þórður Snæbjörnsson ofl. Þetta er á árunum í kring um 1970.

Ólafur Þorvaldsson var besti golfari Selfyssinga þegar Golfklúbbur Selfoss var stofnaður og var óþreytandi við að draga menn með í golfið. Var hann að leiðbeina mönnum um hvernig ætti að bera sig að, en einnig fengu Golfklúbbsmenn Þorvald Ásgeirsson til að koma og leiðbeina. Ingólfur Bárðarson segir svo frá og telur hann að æfingar geti hafa verið í gróðurhúsi Marteins Björnssonar við heimili hans við Víðivelli á Selfossi.

Sigumundur Stefánsson afhenti undirrituðum golfpoka með kylfum 2.9.2011, sem var í eigu Ólafs Þorvaldssonar, en Ólafur var giftur föðursystur Sigumundar. Pokinn gekk frá dánarbúi Ólafs til Gísla bróðir Sigumundar og þaðan til Sigmundar. Kylfurnar í pokanum eru frá ýmsum tímum. Páll Skaftason keypti nokkrar kylfur af Guðmundi Hanssyni fyrir margt löngu og er ein kylfan í poka Ólafs úr því setti. Er það 7 járn með bambus skafti. Ekki er vitað um aldur pokans né tilurð annarra kylfa, en áður er greint.

Skráð 4.9.2011 af Bárði Guðmundarsyni

Sögur kylfinga:

Ásta Jósefsdóttir

Kjartan Gunnarsson

Fyrstu golfvellir GOS

Kylfingur ársins:

1992       Kjartan Gunnarsson

1993      Kjartan Gunnarsson

1994      Gunnar Marel Einarsson

1995      Bergur Sverrisson

1996      Hjörtur Levi Pétursson

1997      Ólafur Magni Sverrisson

1998      Ólafur Magni Sverrisson

1999      Hlynur Geir Hjartarson

2000      Hjörtur Levi Pétursson

2001      Hlynur Geir Hjartarson

2002      Hlynur Geir Hjartarson

2003      Hlynur Geir Hjartarson

2004      Hlynur Geir Hjartarson

2005      Hlynur Geir Hjartarson

2006      Hlynur Geir Hjartarson

2007      Hjörtur Levi Pétursson

2008      Guðmundur Bergsson

2009      Jón Ingi Grímsson

2010      Bergur Sverrisson

2011      Hlynur Geir Hjartarson

2012      Hlynur Geir Hjartarson

2013       Andri Páll Ásgeirsson

2014       Alexandra Eir Grétarsdóttir

2015       Alexandra Eir Grétarsdóttir

Golfkarl ársins:

2016       Aron Emil Gunnarsson

2017       Aron Emil Gunnarsson

Efnilegasti unglingurinn:

1993      Jósep Geir Guðmundsson

1994      Bergur Sverrisson

1995      Ólafur Magni Sverrisson

1996      Gunnar Ingi Guðmundsson

1997      Ívar Grétarsson

1998      Ívar Grétarsson

1999      Andri Már Kristjánsson

2000      Kjartan Ásbjörnsson

2001      Andri Már Kristjánsson

2002

2003      Davíð Örn Jónsson

2004      Atli Fannar Guðjónsson

2005      Kristinn Svansson

2006      Símon Leví Héðinsson

2007      Jón Ingi Grímsson

2008      Jón Ingi Grímsson

2009      Árni Evert Leósson

2010       Símon Leví Héðinsson

2011       Andri Páll Ásgeirsson

2012       Alexandra Eir Grétarsdóttir

2013       Máni Páll Eiríksson

2014       Aron Emil Gunnarsson

2015       Heiðrún Anna Hlynsdóttir

2016       Pétur Sigurdór Pálsson

2017       Heiðar Snær Bjarnson

Golfkona ársins:

2016       Heiðrún Anna Hlynsdóttir

2017      Heiðrún Anna Hlynsdóttir

 

Mesta lækkun forgjafar:

1992       Óli Rúnar Eyjólfsson

1993       Kristján Már Gunnarsson

1994       Ester Ýr Jónsdóttir

1995       Guðjón Öfjörð Einarsson

1996       Ester Ýr Jónsdóttir

1997       Hlynur Geir Hjartarson

1998       Ívar Grétarsson

1999       Guðmundur Bergsson

2000       Pétur Viðar Kristjánsson

2001       Baldur Óskarsson

2002       Sigurður Fannar Guðmundsson & Þorsteinn Ómarsson.

2003       Davíð Örn Jónsson

2004       Stefán Ragnar Guðlaugsson

2005       Albert Ísleifsson

2006       Alda Sigurðardóttir

2007      Jón Ingi Grímsson

2008      Árni Evert Leósson

2009      Ómar Ingi Magnússon

2010      Anton Ingi Arnarsson

2011      Axel Óli Ægisson

2012      Alexandra Eir Grétarsdóttir

2013       Máni Páll Eiríksson

2014       Heiðrún Anna Hlynsdótir

2015       Ólafur Unnarsson

2016       Heiðar Snær Bjarnason

2017       Sverrir Óli Bergsson

Háttvísibikar GSÍ:

2011      Símon Leví Héðinsson

2012      Símon Leví Héðinsson

2013       Alexandra Eir Grétarsdóttir

2014       Alexandra Eir Grétarsdóttir

2015       Bárður Guðmundarson

2016       Halldór Ágústsson Morthens

2017       Gylfi B Sigurjónsson

Stjórnir Golfklúbbs Selfoss:

1971​

Formaður: ​Marteinn Björnsson
​Ritari:​Helgi Björgvinsson
​Gjaldkeri:​Guðjón Sigurkarlsson

1972​

Formaður:​Marteinn Björnsson
​Ritari:​Helgi Björgvinsson
​Gjaldkeri: ​Guðjón Sigurkarlsson

1973​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Einar Hansson
​ “​Ingólfur Bárðarson

1974​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Einar Hansson
​ “​Ingólfur Bárðarson

1975​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Einar Hansson
​ “​Ingólfur Bárðarson

1976​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Ingólfur Bárðarson
​ “​Þráinn Sigurðsson

1977​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Ingólfur Bárðarson
​ “​Þráinn Sigurðsson

1978​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Ingólfur Bárðarson
​ “​Þráinn Sigurðsson

1979​

Formaður: ​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Ingólfur Bárðarson
​ “​Guðlaugur Ægir Magnússon

1980​

Formaður:​Sigurfinnur Sigurðsson
​Ritari:​Árni Guðmundsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Ingólfur Bárðarson
​ “​Guðlaugur Ægir Magnússon

1981​

Formaður:​Ingólfur Bárðarson
​Ritari:​Samúel Smári Hreggviðsson
​Gjaldkeri:​Pétur Pétursson
​Meðstj.:​​Guðlaugur Ægir Magnússon
​ “​Vilhjálmur Þór Pálsson

1982​

Formaður:​Ingólfur Bárðarson
​Ritari:​Samúel Smári Hreggviðsson
​Gjaldkeri:​Örn Vigfússon
​Meðstj.:​​Guðlaugur Ægir Magnússon
​ “​Vilhjálmur Þór Pálsson

1983​

Formaður:​Ingólfur Bárðarson
​Ritari:​Samúel Smári Hreggviðsson
​Gjaldkeri:​Vilhjálmur Þór Pálsson
​Meðstj.:​​Guðlaugur Ægir Magnússon
​ “​Örn Vigfússon

1984​

Formaður:​Samúel Smári Hreggviðsson
​Ritari:​Gunnar Kjartansson
​Gjaldkeri:​Guðmundur Helgi Eiríksson
​Meðstj.:​​Guðlaugur Ægir Magnússon
​ “​Ingólfur Bárðarson

Stjórnir GOS frá 1985

1985    Formaður:             Samúel Smári Hreggviðss

Ritari:                     Gunnar Kjartansson

Gjaldkeri:               Guðmundur Helgi Eiríkss

Meðstj.:                 Guðlaugur Ægir Magnúss

Ingólfur Bárðarson

1986  Formaður:             Samúel Smári Hreggviðss

Ritari:                     Jón Bjarni Stefánsson

Gjaldkeri:               Pálmi Guðmundsson

Meðstj.:                 Guðlaugur Ægir Magnúss

Ingólfur Bárðarson

1987  Formaður              Samúel Smári Hreggviðss

Ritari:                     Valey Guðmundsdóttir

Gjaldkeri:               Jón Bjarni Stefánsson

Meðstj.:                 Ingólfur Bárðarson

Kristín Péturdóttir

1988  Formaður:             Samúel Smári Hreggviðss

Ritari:                     Valey Guðmundsdóttir

Gjaldkeri:               Jón Bjarni Stefánsson

Meðstj.:                 Ingólfur Bárðarson

Kristín Pétursdóttir

1989  Formaður:             Samúel Smári Hreggviðss

Ritari:                     Kjartan Jónsson

Gjaldkeri:               Jón Bjarni Stefánsson

Varaform.              Guðmundur Helgi Eiríks

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Jón Ágúst Jónsson

Kolbeinn Ingi Kristinsson

1990  Formaður:             Guðmundur Helgi Eiríkss

Ritari:                     Kjartan Jónsson

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Jón Ágúst Jónsson

Svavar Valdimarsson

1991  Formaður:             Guðmundur Helgi Eiríkss

Ritari:                     Kjartan Jónsson

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Jón Ágúst Jónsson

Svavar Valdimarsson

1992       Formaður:             Guðmundur Helgi Eiríks

Ritari:                     Kjartan Jónsson

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Jón Ágúst Jónsson

Svavar Valdimarsson

1993  Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Kristín Stefánsdóttir

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Þór Stefánsson

Viðar Bjarnason

Svavar Valdimarsson

1994  Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Kristín Stefánsdóttir

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Þór Stefánsson

Viðar Bjarnason

Svavar Valdimarsson

1995  Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Kristín Stefánsdóttir

Gjaldkeri:               Haukur Arnar Gíslason

Varaform.              Sigurjón Bergsson

Meðstj.:                 Þór Stefánsson

Bárður Guðmundsson

Svavar Valdimarsson

1996 Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ágúst Magnússon

Meðstj.:                 Þór Stefánsson

Guðjón Öfjörð Einarsson

1997  Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ágúst Magnússon

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Guðjón Öfjörð Einarsson

1998  Formaður:             Jón Ágúst Jónsson

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ágúst Magnússon

Meðstj.:                 Gunnar Kjartansson

Guðmundur Búason

1999  Formaður:             Guðmundur Búason

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ágúst Magnússon

Meðstj.:                 Páll Böðvar Valgeirsson

Arnheiður Jónsdóttir

2000  Formaður:             Guðmundur Búason

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ásbjörn Sigurðsson

Meðstj.:                 Páll Böðvar Valgeirsson

Arnheiður Jónsdóttir

2001  Formaður:             Grímur Arnarson

Ritari:                     Bárður Guðmundarson

Gjaldkeri:               Ásbjörn Sigurðsson

Meðstj.:                 Páll Böðvar Valgeirsson

Skúli Már Gunnarsson

2002  Formaður:             Grímur Arnarson

Ritari:                     Sigurður Grétarsson

Gjaldkeri:               Ásbjörn Sigurðsson

Meðstj.:                 Páll Böðvar Valgeirsson

Skúli Már Gunnarsson

2003  Formaður.             Grímur Arnarson

Ritari:                     Sigurður Grétarsson

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Bárður Guðmundarson

Jens Uwe Friðriksson

2004  Formaður:             Grímur Arnarson

Ritari:                     Sigurður Grétarsson

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Bárður Guðmundarson

Jens Uwe Friðriksson

2005  Formaður:             Grímur Arnarson

Ritari:                     Sigurður Grétarsson

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Bárður Guðmundarson

Jens Uwe Friðriksson

2006  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Guðjón Öfjörð Einarsson

Jens Uwe Friðriksson

2007  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Guðjón Öfjörð Einarsson

Róbert Sverrisson

2008       Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Ármann Hjaltason

Meðstj.:                 Páll Leó Jónsson

Ástfríður M. Sigurðard.

2009  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Á. Hjaltason

Meðstj.:                 Ástfríður M. Sigurðard.

Páll Leó Jónsson

2010  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Á. Hjaltason

Meðstj.:                 Halldór Morthens

Jens Uwe Friðriksson

2011  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Pétur Á. Hjaltason

Meðstj.:                 Halldór Morthens

Jens Uwe Friðriksson

2012  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Jens Uwe Friðriksson

Meðstj.:                 Halldór Morthens

Benedikt Magnússon

2013  Formaður:             Bárður Guðmundarson

Ritari:                     Jónbjörg Kjartansdóttir

Gjaldkeri:               Jens Uwe Friðriksson

Meðstj:                  Halldór Morthens

Axel Óli Ægisson

2014 Formaður:             Ástfríður Sigurðardóttir

Ritari:                     Svanur Geir Bjarnason

Gjaldkeri:               Helena Guðmundsdóttir

Meðstj:                  Axel Óli Ægisson

Halldór Morthens

2015 Formaður:             Ástfríður Sigurðardóttir

Ritari:                     Svanur Geir Bjarnason

Gjaldkeri:               Helena Guðmundsdóttir

Meðstj:                  Axel Óli Ægisson

Halldór Morthens

2016 Formaður:             Ástfríður Sigurðardóttir

Ritari:                     Svanur Geir Bjarnason

Gjaldkeri:               Helena Guðmundsdóttir

Meðstj:                  Axel Óli Ægisson

Halldór Morthens

2017 Formaður:             Ástfríður Sigurðardóttir

Ritari:                     Svanur Geir Bjarnason

Gjaldkeri:               Helena Guðmundsdóttir

Meðstj:                  Páll Sveinsson

Halldór Morthens